Smertebehandling efter operationen

Daniel Hägi-Pedersen, narkoselæge
  • Personalet vil gøre det bedste for, at du ikke har smerter
  • Du vil kunne få forskellig type smertestillende medicin
  • Du vil måske opleve at få bivirkninger af medicinen, for eksempel kvalme, opkastning og svimmelhed
  • Nogle vil blive tilbudt en nerveblokade 

I forbindelse med at du får indsat et nyt kunstigt led i kroppen opstår en ny ukendt smerte. Vi forsøger at behandle denne smerte så godt som muligt gennem hele forløbet. Vi tilstræber at gøre dig næsten smertefri i hvile og at du har smerter på et niveau, som kan accepteres, når du bevæger dig.

Din smerte bliver noteret, så vi ved lidt om, hvor meget du reagerer på smertestillende

Efter operationen og under indlæggelsen vil du regelmæssig blive spurgt til dine smerter og deres styrke. Du vil blive bedt om at indordne dem på en skala fra 0 til 10. Hvor 0 er ingen smerter og 10 den værst tænkelige smerte. På denne måde kan personalet følge din smerte og vurdere om smertebehandlingen virker tilstrækkeligt eller om den skal justeres. Typisk er der udarbejdet en smertebehandlingsplan, når du skal opereres. Denne plan forsøger at ramme de fleste patienter, og kan efter behov individuel tilpasses. Som udgangspunkt får du efter operationen en kombination af paracetamol (fx pinex) og et betændelsesdæmpende stof (fx ibumetin). Denne kombination er grundstenen i at behandle smerterne.

Sådan sammensættes smertedækningen

Der er nogle patienter som ikke tåler de betændelsesdæmpende stoffer så godt. De patienter får samtidig medicin som forebygger mavesår (fx en mavesyrehæmmer). Derudover får du stærkt smertestillende medicin af morfingruppen. Typisk en kombination af langtidsvirkende tabletter og hurtigvirkende tabletter eller indsprøjtninger. På denne måde kan der lægges et tæppe af smertestillende medicin gennem døgnet og samtidigt behandles smertetoppe i løbet af dagen, som kan opstå for eksempel, når du træner.

Bivirkninger ved medicinen

De morfinlignende stoffer kan have bivirkninger som kvalme, opkastning, svimmelhed. Det er ikke et tegn på, at du ikke kan tåle medicinen, men er en kendt bivirkning. Hvis du får de symptomer får du medicin mod kvalme og opkastning. Nogle gange bliver der lagt yderlige præparater ovenpå den ovennævnte smerteplan.

Det kan være muskelafslappende tabletter for at formindske smerter der kommer fra musklerne. Det kan også være epilepsimedicin, som også virker på nervesmerter i arme og ben og kan dermed være med til at formindske smerterne.

I nogle tilfælde bliver man efter operationen tilbudt en nerveblokade. Det vil sige, at man med hjælp af et ultralydsapparat søger en bestemt nerve og bedøver denne. På denne måde kan man målrettet bedøve smerten i et bestemt område for en tidsperiode mellem 8-16 timer.

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Grafer, link til værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.