Sorg

Katrine, sygehuspræst

"Sorrig og glæde de vandre til hobe”, sådan skrev salmedigteren Thomas Kingo tilbage i 1600-tallet. Og selv om synet på verden dengang adskiller sig meget i vores syn på verden i dag, så ligger der alligevel en dyb indsigt og visdom i netop de ord.

Hjælp og støtte i sorggrupper:

Du kan finde adgang til sorggrupper i nærheden af dig på siden "Sorggrupper i folkekirken"

http://sorg.folkekirken.dk

Referat af filmens indhold:

Glæden og sorgen i livet

"Sorrig og glæde de vandre til hobe”, sådan skrev salmedigteren Thomas Kingo tilbage i 1600-tallet. Og selv om synet på verden dengang adskiller sig meget i vores syn på verden i dag, så ligger der alligevel en dyb indsigt og visdom i netop de ord. Sådan er livet. I livet møder vi både glæden såvel som sorgen. Det hele hører med. Sorgen hører uløseligt med til det liv, som vi deler med hinanden.

Sorgen ved tab

Sorgen møder vi i forbindelse med tab. Både i tabet af nogen vi elsker, men også i noget, som vi elsker. Der findes derfor mange forskellige måder at opleve tab på, som for eksempel tabet af et andet menneske, en bolig, et fællesskab, et job, ens sociale status, en sund krop, et godt helbred osv. Alle disse forskellige livssituationer bærer potentielt sorgen i sig. Enhver, som har mistet en de holdt af og elskede, kender til sorg. Sorgen er kærlighedens pris, lyder en vending.Det er den pris, vi betaler for et liv med kærlighed og glæde med et andet menneske. Og vi sørger, når vi mister den eller de, som vi elsker.

Vi må bære sorgen

Sorgen er ikke et problem vi bare kan bekæmpe, eller overvinde. Det lader sig heller ikke fortrænge, men er noget, som vi må bære. Bære med os resten af vore dage. Nogle gange kan det føles som byrden er for tung at bære og vi er ved at tippe helt over, miste fodfæstet og målet for livet. Tabet er så overvældende og overskygger totalt den virkelighed, og det liv, den enkelte fortsat er en del af.

Vi møder sorgen og sørgende på meget forskellig vis, ligesom vi sørger forskelligt. I psykologien skelner man dog mellem almindelig sorg og kompliceret sorg. Du kan høre mere om den komplicerede sorg og sorgprocessen i filmen om depression.

Kilder:

* 'Religion, eksistens & sygepleje' ved Christian Juul Busch, Tim Jensen og Marie Oved, Nyt nordisk forlag, 2003
* 'Kærlighedens pris' af Bent Falk, Forlaget Anis, 1998
* Bibelen
​* Den Danske Salmebog

 

Værktøjer til at støtte dig

Brug værktøjer og træning tilpasset dig. Det kan styrke og berolige dig i livet med din sygdom. Du logger på og gemmer oplysninger med NemID.

Gå til mine værktøjer

Få grafisk overblik over din udvikling, print grafen ud og tag den med til lægen.