Sygdom fylder så lidt som muligt i hverdagen

Finn & Pia Nielsen, han har PTSD

Finn og Pia Nielsen er gift. Finn fik PTSD efter en trafikulykke i 2011. Hun havde i forvejen en bipolær sindslidelse. De har således begge en psykisk sygdom, men de er dog begge enige om, at sygdom skal fylde så lidt som muligt i deres hverdag. 

Ikke noget vi går og snakker om hele tiden

Pia fortæller, at sygdommen fylder så lidt som muligt. Det er ikke noget, som de går og snakker om hele tiden eller beklager sig over. 

Det er der ingen af os, der gider at høre på. Det når vi ikke nogen steder med.”

Vi orienterer hinanden, hvis der er noget galt

Finn fortæller, at de udelukkende taler om sygdom for at orientere den anden om, hvis noget er galt.

Jeg kan sige til Pia: ”Nu driller min PTSD” eller et eller andet. Så ved hun, at det ikke er hende, jeg er sur på. Så ved hun, at det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Men så er det ude af verdenen. Så går vi videre derfra og får det bedste ud af det.” 

Vi snakker sjældent om sygdom

Finn synes, at det er sjældent, at de snakker sygdom. Det er kun, når det er helt galt, og de er nødt til at have hjælp til ét eller andet. 

Så snakker vi om: ”Hvad gør vi? ” og ”Hvad har du brug for? ”. 

Vi kender hinandens sygdomme

Finn mener, at de kender hinandens sygdomme og problematikker hver især. Det betyder, at hvis den ene ikke selv lægger mærke til symptomer på, at han eller hun er er ved at få det værre, gør den anden det.

Vi kender jo hinandens sygdomme og problematik hver især. For eksempel hvis Pia ikke når at fange sin egen sygdom, når jeg at fange den inden hende, fordi jeg kan se, at nu er den ved at være gal, fordi jeg kender de der alarmklokker, der er. Det samme gør Pia med mig.” 

Finns hidsighed fylder i hverdagen

Noget af det, som Finn synes er sværest at tackle, er hans egen hidsighed. For eksempel hvis han er ude at køre med hunden, og hans minicrosser går i stykker.

Når sådan noget sker, er han lige ved at springe i luften af arrigskab. Pia er enig med ham i, at hans hidsighed er et af de største problemer i hverdagen.

Mange bliver bange for Finn

Finn er ikke nogen lille person, og derfor er der mange mennesker, som bliver bange for ham, når han hidser sig op.

Jeg kunne aldrig finde på at gøre folk skade eller noget, men det er den der med, at man bliver så gal. Mange gange er det ikke på andre, der er det på én selv, fordi man ikke kan det, man gerne vil. Så er det, fordi PTSD’en har taget over, og man ikke lige selv er opmærksom på det.”

 

Ps. Finn er gangbesværet på grund af en skade i ryggen efter trafikulykken. Han er derfor nødt til at køre i en minicrosser eller handicapbil, når han færdes uden for hjemmet. Hjemme bruger han en specialstol med hjul til at bevæge sig rundt på.

 

Bipolær sindslidelse: En bipolær lidelse er en blanding af maniske episoder med megen energi og depressive episoder med nedtrykthed. Tidligere kaldte man det manio-depressiv sygdom.

PTSD: en forkortelse for diagnosen Posttraumatisk Stress Syndrom, også kaldet posttraumatisk belastningsreaktion.