Telemedicin kan dæmpe angsten

Alexandra Wimmer-Aune – speciallæge i lungemedicin & Bibi Aabenhus Madsen – sygeplejerske

KOL-patienter har ofte mange følgesygdomme såsom angst, der går ud over deres livskvalitet. Telemedicin giver patienterne større tryghed, da de ved, at de bliver kontaktet, hvis der sker udsving i deres målinger. Samtidig har sundhedspersonalet mulighed for at følge deres patienter over længere tid. De oplever, at telemedicin er medvirkende til, at de kan have en god relation til borgerne.

Borgeren modtager alt det udstyr, som han/hun skal bruge på hjemmeadressen, og kaldes efterfølgende ind til oplæring hos en sygeplejerske. Udstyret kan være en tablet, hvor borgeren skal udfylde nogle spørgeskemaer. Ud fra borgerens målinger og besvarelser vurderer sygeplejersken, om borgeren skal ringes op og eventuelt have kontakt til egen læge.