Testamente og arv

Testamente og arv

Ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør.

Arveloven

Arveloven er kompliceret, og fordelingen af arven afhænger blandt andet af, om man er gift, har børn i nuværende eller tidligere ægteskaber eller om der er sær- eller fælleseje i ægteskabet.

En ¼-del af din arv er tvangsarv, som tilfalder dine tvangsarvinger, dvs. ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn.

¾-dele af arven kan du selv bestemme, hvem skal tilfalde. I testamentet kan du således beskrive, hvem der skal arve og hvad de skal arve. Du kan også lade dele af arven gå til velgørende organisationer eller lignende.

Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

Oprettelse af testamente

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette et testamente og være i stand til at tage ansvar for egne handlinger.

Et testamente er skriftligt og laves hos en advokat. Det skal underskrives eller bevidnes under overværelse af to vidner eller en notar i byretten. Vidnerne eller notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

Du kan frit tilbagekalde dit testamente, medmindre det er gjort uigenkaldeligt. Ønsker du at ændre dit testamente, sker det på samme måde, som da du oprettede det.

Links

Læs mere om arveregler på borger.dk >>

Læs mere om testamente på borger.dk >>