Til at støtte pårørende

Film hvor pårørende fortæller

Brug filmene som støtte i samarbejdet med pårørende

Her findes film om ændret rollefordeling i hjemmet, om angst og gode råd om at passe på sig selv

De livsstilsmæssige konsekvenser, det har at være pårørende til en person med kronisk sygdom, kommes også i møde i indholdet på Helbredsprofilen.
Her har du noget at give de pårørende med hjem, når de er bekymrede, usikre, eller bare nedslidte.
I videoerne på Helbredsprofilen kan de se sig selv spejlet i andres situation og få gode råd.

Se eksempler på videoerne: 

Angsten som pårørende
Rollefordelingen i parforholdet
Om at være pårørende