Træning på gåbånd

Hanne Bondehøj, sygeplejerske - om træning på gåbånd under dialyse

Når du møder til din dialysebehandling, er der mulighed for at træne på gangbånd både før og efter din behandling.

Det er vigtigt, du får pulsen lidt op. Har du ikke lyst til at gå på gangbånd, kan du gå på gangarealet eller ude i den friske luft.