Tro

Hanne, sygehuspræst

Når vi lever vores almindelige hverdagsliv tænker vi kun sjældent over, hvorfor livet er som det er, og hvad der er meningen med livet.

Men kommer vi en alvorlig livskrise, eller bliver vi ramt af livstruende sygdom, så kan spørgsmålene, om meningen med livet og døden dukke op. Og det gælder både for den, som er blevet syg og for de pårørende.

Referat af filmens indhold:

Meningen med livet

Når vi lever vores almindelige hverdagsliv tænker vi kun sjældent over, hvorfor livet er, som det er, og hvad der er meningen med livet. Men kommer vi en alvorlig livskrise, eller bliver vi ramt af livstruende sygdom, så kan spørgsmålene, om meningen med livet og døden dukke op. Og det gælder både for den, som er blevet syg og for de pårørende.

Religionernes svar

Alle religioner forholder sig på en eller anden måde til meningen med livet, og hvad der sker med os, når vi dør. Derfor kan man opleve, at man bliver mere religiøs eller religiøst søgende, når man bliver alvorligt syg. Man kan søge tilbage til sin barnetro, eller man kan søge i nye retninger. Man kan også vende sig væk fra det, man troede var ens tro, eller man kan opleve det som, at Gud har vendt én ryggen. 

Troens betydning

Troen kan måske være med til at skabe mening i det kaos, som ofte følger med alvorlig sygdom. Religiøse tekster kan ramme én, spejle den situation man er i. F.eks. kan det, som Jesu siger på korset: "Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig?", spejle den ensomhed, man føler som alvorligt syg eller døende. 

Reglionens negative indflydelse

For andre kan religionen dog også have en negativ indflydelse. Det gælder, hvis man opfatter sygdommen, som en straf for noget, man har gjort i livet. Her kan det være vigtigt, at få talt om, hvordan man opfatter Gud. Hvilke billeder har man af Gud? Er det en straffende Gud, man har fået med sig i sin religiøse opdragelse, eller er det en rummelig og kærlig Gud, man har fået med sig. 

Behov for at tale om din tro?

Måske mangler du ordene, til at udtrykke disse følelser og tanker, om religiøsitet og tro. Eller du mangler viden om, hvor du kan finde hjælp, til at udvikle de tanker og følelser, du har omkring tro, liv og død og meningen med livet. Da kan det være en god ide at tage kontakt til en præst.