Alt det praktiske

I en situation med alvorlig og livstruende sygdom, støder du på nogle rent praktiske ting, som kan være godt at vide noget om. Du kan for eksempel høre om de muligheder, du har for at få hjælp og pleje i den palliative fase, dine muligheder for at få plejeorlov som pårørende og alt det praktiske, der skal ordnes omkring en begravelse.