Børn og familie

Når alvorlig sygdom rammer en familie med børn, kan det være svært at vide, hvordan – og i hvilket omfang - man skal involvere børnene i sygdommen og dens udvikling. I disse film fortæller både syge og pårørende om deres tanker om og erfaringer med at involvere børnene. Desuden fortæller en psykolog om de overvejelser, man kan gøre sig, ud fra et fagligt synspunkt.