KOL vidensbank

I KOL Vidensbank kan du finde en samling af sundhedsfaglig viden, der går på tværs af fagligheder, organisationer, sektorer, indsatser og perspektiver.
KOL Vidensbank administreres af Kompetencecenter for Lungesygdom, der indsamler, udvælger og deler viden, der er anvendelig for sundhedsprofessionelle, der arbejder med KOL i det nære sundhedsvæsen.