KOL vidensbank

I KOL Vidensbank kan du finde viden om emner, der har forbindelse med sundhedsfagligt arbejde til patienter med KOL. 
KOL Vidensbank administreres af Kompetencecentret, der indsamler, udvælger og deler viden, der kan være anvendelig for sundhedsprofessionelle, der arbejder med KOL.