Lokale projekter

Samling af sundhedsfaglige projekter i og på tværs af Region Sjælland og de tilhørende kommuner, som relateres til arbejdet med og samarbejdet om KOL.