Operationer ved hjertesvigt

De operationer, der kan være tale om, hvis man har hjertesvigt, er ballonudvidelse, bypassoperation og indsættelse af pacemaker. Neden for kan du se, hvordan de enkelte operationer foregår.