Pepfløjte og hjælpemidler

Har du KOL, er der flere hjælpemidler, du kan have gavn af. Det kan for eksempel være en pepfløjte, der støtter dig til at få hostet slim op, eller du kan være nået et stadie, hvor en rollator vil være en hjælp til pauser på gåture.