Recovery

Recovery er en individuel proces, hvor man får støtte til at finde sin egen måde at håndtere psykisk sygdom og krise på. Det handler ikke kun om at undgå at blive syg igen – men om at tage kontrol over sit liv igen og forfølge sine mål og drømme. Den recoveryorienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med psykisk sygdom.