Regler om arbejde og støtte

Når du har svært ved at arbejde på grund af din sygdom, kan du søge støtte. Alt afhængigt af, hvor i dit sygdomsforløb, du er, er der forskellige muligheder. Du kan få mere vejledning af en socialrådgiver på kommunen.