Samarbejde om patienten med KOL

Samling af viden om patientinddragelse, samarbejde med pårørende, samt samarbejdet på tværs af organisationer, sektorer og fagligheder