Mine værktøjer:

Sundhedsdansk.dk

Et sprogundervisningsmateriale om krop, sundhed og sygdom.
Til voksne, som skal lære det danske sprog.

På sundhedsdansk.dk kan du lære dansk, så du kan tale med:

  • Lægen
  • Sygeplejersken
  • Tandlægen
  • Apoteket

Du får også viden om, hvor og hvordan du skal henvende dig, når du er syg.

Du kan se 8 film om 8 emner. Du kan træne ord og sætninger med e-læring.

Materialet, som du finder på www.sundhedsdansk.dk, er gratis.