Hvad vil det sige at være indlagt på psykiatrisk afdeling?

Jens Lysgaard Jørgensen, Department Nurse

Hvis du har en psykisk sygdom, kan du for en periode have brug for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Du vil få hjælp til at komme dig, og du vil få værktøjer til at blive bedre til at leve med psykisk sygdom i hverdagen.

Behandlingen under en indlæggelse

Hvis du har en psykisk sygdom, kan du eventuelt for en periode have brug for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling. Her består behandlingen af en kombination af medicinsk behandling, samtaleterapi, psykoedukation og støtte i at finde tilbage til en hverdag.

Psykoedukation og recovery

Psykoedukation betyder, at du lærer om din sygdom, og hvordan du lever med den i hverdagen. Hele processen - det at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe din hverdag - kaldes ofte for ”recovery”.

Dit eget engagement er vigtig

Dit eget aktive engagement i din helbredelse har betydning for, at du får det bedre. Du kan derfor, så snart du har overskud til det, begynde at bede om information fra dine behandlere om dine behandlingsmuligheder – såvel som dine valgmuligheder og rettigheder. Dermed er du med til at træffe de valg, som får betydning for dit fremtidige liv. 

Og husk, at du kan komme dig efter psykisk sygdom. Det behøver ikke være nogen varig tilstand.

Typer af psykiatriske afdelinger

Psykiatriske afdelinger ser forskellige ud alt efter, hvor du bliver indlagt. Nogle steder har man åbne og lukkede afdelinger, mens andre har såkaldte integrerede afdelinger. 

På åbne afdelinger er yderdøren til afdelingen åben, mens den på lukkede afdelinger er låst. 

En integreret afdeling er en kombination af en åben og lukket afdeling. Her kan man enten have en skærmet enhed inde i afdelingen, hvor døren i perioder kan lukkes - eller også er yderdøren til hele afdelingen i perioder åben eller lukket alt efter, hvordan patienterne har det.

Der kan for eksempel være patienter, der ikke må forlade afdelingen, fordi de er tvangsindlagte, og hvor døren derfor låses. De andre patienter kan derimod frit komme og gå til afdelingen alt efter deres aftaler med personalet. De patienter, som er tvangsindlagte og låst inde, vil altid have selskab af personalet, så de ikke er alene. 

Hverdagen på en afdeling

Hverdagen på en psykiatrisk afdeling afhænger af, hvordan du har det. Generelt kan man sige, at der sker mest i dagtiden på en afdeling, hvor der er mere personale tilstede, hvorimod eftermiddage, aftener og weekender udfyldes af besøg fra familie og venner – eller aktiviteter, som du selv og dine medpatienter tager initiativ til.

Behandlingsformer

Den medicinske behandling består i at finde frem til det rette præparat og dosis, der kan behandle eller lindre dine symptomer. Du vil derfor have jævnlige samtaler med en læge, hvor I taler om medicinens virkning.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, også afhængigt af din tilstand, i hvilket omfang du får tilbudt samtaleterapi. 

Nogle afdelinger tilbyder også motionsrum, mindfulnessgrupper eller andet. 

Observation under indlæggelsen

Under din indlæggelse observerer personalet dig. De observerer for eksempel din adfærd, dit humør, dit aktivitetsniveau, din virkelighedsopfattelse, dit spise- og søvnmønster – alt afhængig af hvad årsagen til din indlæggelse er. 

Tildeling af kontaktperson

Du får tildelt en kontaktperson på afdelingen, som vil støtte dig gennem hele indlæggelsen. Du kan altid henvende dig til hende eller ham, hvis du har det dårligt – eller blot har brug for en snak med et andet menneske. 

Din behandlingsplan

Din kontaktlæge skal i samarbejde med dig og eventuelle pårørende udarbejde en behandlingsplan for dig. Det skal ske senest en uge efter, at du er blevet indlagt. Denne plan bliver løbende justeret. 

Behandlingsplanen bør for eksempel indeholde:

 • Din diagnose
 • Hvilke undersøgelser du eventuelt skal have foretaget
 • En skitsering af din behandling
 • Hvilke problemer du har i din hverdag, som skal løses for, at du kan komme tilbage til hverdagen. Det kan for eksempel være i forhold til dine børn, din familie, dinuddannelse, dit arbejde osv. 
 • Beskrivelse af målet med behandlingen og indlæggelsen
 • Hvornår der skal følges op på behandlingsplanen.

Fordelene ved en indlæggelse

En indlæggelse har den fordel, at du bliver fritaget fra:

 • Alle hverdagens sædvanlige gøremål
 • Krav
 • Stressfaktorer.

Der bliver så at sige trykket på en pauseknap fra hverdagen. Det betyder, at du kan fokusere på dine egne behov. 

Når du har overskud til at tænke på fremtiden

Når du har fået det bedre og har overskud til det, kan du derfor bruge indlæggelsen til at få øje på, hvad du selv kan gøre for at få det bedre, når du kommer hjem. 

 • Hvad gør dig glad?
 • Hvad kan give dig mere energi i hverdagen? 
 • Hvad skal du undgå i hverdagen for ikke at få det dårligt?
 • Osv.

Det er også noget, som du kan tale om med både medpatienter og personalet på afdelingen. 

Støtte og hjælp planlægges inden udskrivelsen

Hvis du har brug for mere støtte, når du kommer hjem, end du har i forvejen, bliver der ofte inden udskrivelsen holdt et netværksmøde med repræsentanter for kommunen og eventuelt dine pårørende omkring dine fremtidige støttebehov og kommunens støttemuligheder.

 

Her kan du finde mere information

Læs mere om at blive udskrevet på www.udskrevet.dk>>