Patientrettigheder

Her kan du finde film, der handler om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Som patient har du fx ret til frit at vælge sygehus, klage over behandling og få hurtig udredning. Du kan også finde film om patientvejledere og høre hvordan de kan hjælpe dig.