Kireçlenme muayenesi

Kalça veya diz kireçlenme tanısı konabilmesi için genellikle röntgen çekilir, bazen de etkilenen eklemlerin BT veya MR’da çekilmesi de gerekebilir.