Dine muligheder for at blive behandlet i udlandet

I nogle tilfælde har du ret til at blive behandlet i udlandet. Hvis du ønsker at blive behandlet i udlandet, skal du i langt de fleste tilfælde søge en forhåndsgodkendelse. 

Hvorvidt du kan få betalt din behandling i udlandet afhænger af:

  • Om Region Sjælland kan tilbyde dig behandling inden for en frist, der er lægefagligt forsvarlig.
  • Om du har behov for en særlig behandling, som ikke tilbydes i Danmark

Reglerne om ret til behandling i udlandet er komplicerede. Hvis du har brug for specifik vejledning, kan du henvende dig til Patientvejledningen. 

Dine muligheder for behandling af akut sygdom i et EU/EØS land 

Der gælder særlige regler, hvis du bliver akut syg under et ophold i et andet EU eller EØS land:
Bliver du syg under ophold i et andet EU eller EØS land og får behov for akut lægehjælp, skal du anvende EU-sygesikringskortet (det blå kort).  EU-sygesikringskortet giver dig ret til samme ydelser og vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for borgerne i det pågældende land.
Du bestiller EU-sygesikringskortet på www.borger.dk .

Dine muligheder for behandling af akut sygdom i udlandet (uden for EU/EØS lande) 

Der gælder andre regler for behandling under et ophold i udlandet uden for EU og EØS lande. Når du rejser til udlandet – og særligt når du rejser uden for EU og EØS lande - er det altid en god idé at tegne en privat rejse- og sygeforsikring, der også inkluderer hjemtransport. 

Forsikring, udgifter og egenbetaling

Akut sygdom i udlandet vil ofte være forbundet med en vis egenbetaling, og du kan også blive opkrævet betaling for den videre behandling.

Du skal også være opmærksom på, at du selv skal betale udgifterne til hjemtransporten.

Hvis du tegner en privat rejse- og sygeforsikring, forsikrer du dig mod udgifter til behandling og sygetransport i udlandet. Forsikringen gælder også rejser i EU og EØS lande.

Hvis du lider af en kronisk sygdom, kan det desuden være en god idé at kontakte din private rejse- og sygeforsikring inden afrejsen for at få grønt lys til at rejse til udlandet – ellers risikerer du, at forsikringen ikke dækker dine udgifter til eventuel behandling i udlandet.

Links

Læs mere om reglerne om behandling i udlandet på Region Sjællands hjemmeside  

Download pjecen ”Når du er henvist til sygehus” (se s. 9-10 vedr. behandling i udlandet)

Læs Bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling (kapitel 5 og 6) 

Læs Bekendtgørelse om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land  

Læs Vejledning om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet EU/EØS-land, vejledning nr. 1098 af 19. november 2008

Download informationspjecen om Second Opinion
Pjecen omhandler dine muligheder for at få genvurderet, om der findes yderligere behandlingsmuligheder, hvis du lider af en livstruende sygdom, og lægerne på dit sygehus ikke har flere tilbud til dig.

Links vedrørende dine muligheder for behandling af akut sygdom i udlandet

Vær opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring via det gule sundhedskort ophører pr. 1. august 2014, og at man derfor altid skal rekvirere det blå EU-sygesikringsbevis for at være omfattet af en offentlig rejsesygesikring i et EU/EØS land.

Læs mere om EU-sygesikringskortet 

Her kan du også bestille EU-sygesikringskortet.

Læs mere om EU-sygesikringskortet

Læs definitionen af EU/EØS land