Sağlık görevlisi ile irtibat kurma hakkınız

Hastanede iki günden fazla yatan 
veya hastanede en az iki defa ayakta tedavi gören hastalara sağlık görevlisi ile irtibat kurma hakkı var.
İrtibat görevlisi, bir doktor, hemşire veya tedavi edildiğiniz bölümden başka bir sağlık personeli olabilir.
İrtibat görevlisi, sizi ve durumunuzu takip eder, tedavinizin sağlıklı ilerlediğinden ve istediğiniz bilgiye ulaştığınızdan emin olur.
Hastaneye yatış, tedavi, yatış sonrası gibi konularla ilgili sorularınızı irtibat görevlisine iletebilirsiniz.